מאמרים

נתיב האב -שיטה לחיים

הרבנית מטריסק מטפלת בשיטת 'נתיב האב'
שופעת מילים חמות על השיטה ומברכת את הרגע בו
התחילה לעסוק בתחום.

הצומח והאדם

ישנם הורים הסבורים כי יטו את לב צאצאיהם אל
קיום המצות ע"י שיעירו להם וילמדו אותם ויסדרו
לפניהם הנהגות וכו',

גבולות שם בארץ

בס"ד עומדים אנו בפתחו של בין הזמנים – הנקרא בפי ההמון 'חופש'. להבין את ענין הגבולות
שצריך לשים בכל ענין שעושים,

אמת ואמונה

פעמים אנו פוגשים עצמנו נמצאים בתוך ניסיונות לא צפויים מראש. מאמינים אנו כי הכל נכתב בר"ה ונחתם ביוה"כ. בכל פעם כשעומדים בזמנים האלו

“האמונה הבסיסית ביותר אצל יהודי,

היא שכל הבא עליו,

זה תוצאה ישירה
             של התנהלותו

אל מול ציווי השם ותורתו.
מילא רק התורה וחכמיה

יכולים לשנות את מציאותו”